fbpx

វីងឌីជីថលឡូន គឺជាទំនើបកម្មនៃការស្នើសុំកម្ចីបែបឌីជីថលដែលមានភាពងាយស្រួល រហ័ស និងសុវត្ថិភាព។ ចំណុចដែលធ្វើឲ្យវីងឌីជីថលឡូនលេចធ្លោជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជានោះគឺស្នើភ្លាម ទទួលបានលទ្ធផលភ្លាមៗ ដោយចំណាយពេលមិនដល់ ៥នាទី

*លក្ខណៈពិសេស

 • ទំហំកម្ចី: ចាប់ពី $20 រហូតដល់ $50,000
 • រយៈពេលកម្ចី: បានរហូតដល់ ៣៦ ខែ
 • អត្រាការប្រាក់ ប្រកួតប្រជែង
 • ស្នើបាន ២៥​ ខេត្តក្រុង
 • គ្មានទ្រព្យបញ្ចាំ គ្មានអ្នកធានា
 • មិនតម្រូវឯកសារសំរាប់អតិថិជនដែលត្រូវបានកំណត់ ឬឯកសារងាយៗ មិនស្មុគស្មាញ

ដោនឡូតអេប Wing Bank ឥឡូវនេះ!

សូមចុចរូប Store ខាងក្រោម ដើម្បីដោនឡូតយកកម្មវិធី Wing Bank App ពី​ Apple​ Store​ ឬ​ Google​ Play​ Store។ បន្ទាប់ពីដោនឡូតរួចហើយ គ្រាន់តែអនុវត្តតាមការណែនាំជាការស្រេច!

get wing app on Google Play     wing app available on AppStore

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

 • 1. តើវីងឌីជីថលឡូន គឺជាអ្វី?

  វីងឌីជីថលឡូនគឺជាសេវាកម្មផ្ដល់ឥណ្ឌទានរហ័សទាន់ចិត្ត ងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព ផ្ដល់ជូនដោយធនាគាវីងទៅអតិថិជនវីងទាំងអស់ដូចជា អតិថិជនប្រើប្រាស់គណនីប្រាក់បៀវត្សវីង ពាណិជ្ជករ ភ្នាក់ងារវីង និងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់។ អតិថិជនអាចស្នើសុំកម្ចីតាមរយៈកម្មវីធីទូរស័ព្ទ Wing Bank App, តាមរយៈភ្នាក់ងារវីងទូទាំងប្រទេស និងតាមរយៈធនាគាវីងដោយផ្ទាល់ ជាមួយនិងទំហំកម្ចីរហូតដល់ $៥០០០០ ដុល្លា
 • 2. តើអតិថិជនណាខ្លះអាចស្នើសុំវីងឌីជីថលឡូនបាន

  អតិថិជនទាំងអស់អោយតែមានអាយុចាប់ពី 18 - 65 ឆ្នាំ
 • 3. តើខ្ញុំអាចស្នើសុំកម្ចីឌីជីថលបានដោយរបៀបណា?

  អ្នកអាចស្នើសុំកម្ចីឌីជីថលតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Wing Bank App ភ្នាក់ងារវីង និងធនាគាវីង​(គ្រប់សាខាទូទាំងប្រទេស) សំរាប់ពត៌មានលំអិតពីរបៀបស្នើសុំវីងឌីជីថលឡូន សូមចុច
 • 4. ខ្ញុំមិនចេះស្នើកម្ចីដោយខ្លួនឯងទេ តើខ្ញុំអាចអោយភ្នាក់ងារវីងជួយស្នើអោយខ្ញុំបានទេ

  ប្រាកដណាស់ អ្នកអាចទៅស្នើសុំកម្ចីនៅភ្នាងារវីង ឬធនាគាវីងបាន
 • 5. តើការស្នើសុំកម្ចីនៅភ្នាក់ងារវីង ត្រូវបង់ថ្លៃសេវាបន្ថែមដែរឬទេ?

  ស្នើសុំកម្ចីនៅភ្នាក់ងារវីមិនតម្រូវអោយបង់សេវាបន្ថែមនោះទេ
 • 6. ហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសប្រប្រាស់សេវាកម្មវីងឌីជីថលឡូន?

  ព្រោះវីងឌីជីថលឡូនមានភាពងាយស្រួល រហ័ស ទទួលបានការអនុម័តភ្លាមៗ មិនចាំបាច់រង់ចាំយូរ
 • 7. តើអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្មាន?

  អត្រាការប្រាក់នឹងបង្ហាញនៅពេលអ្នកស្នើសុំវីងឌីជីថលឡូន ហើយប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទនៃកម្ចីដែលអ្នកបានស្នើសុំ (អត្រការប្រាក់ប្រកួតប្រជែងត្រឹម 1% ក្នុងមួយខែ)
 • 8. តើរយៈពេលកម្ចីបានប៉ុន្មានខែ?

  រយៈពេលកម្ចីនឹងបង្ហាញនៅពេលអ្នកស្នើសុំកម្ចីឌីជីថល ហើយប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទនៃកម្ចីដែលអ្នកបានស្នើសុំ (រយៈពេលវែងរហូតដល់ 36 ខែ)
 • 9. តើទំហំកម្ចីច្រើនបំផុតប៉ុន្មាន?

  ទំហំកម្ចីខ្ពស់បំផុតបានរហូតដល់ $៥០០០០ ដុល្លា
 • 10. តើកម្ចីទាន់ចិត្ត តម្រូវឲ្យមានទ្រព្យធានា ឬអ្នកធានាដែរឬទេ?

  មិនតម្រូវទេ
 • 11. តើមានការគិតថ្លៃសេវាផ្សេងៗសម្រាប់កម្ចីនេះដែរឬទេ?

  ថ្លៃសេវាផ្សេងៗគឺនឹងបង្ហាញនៅពេលអ្នកស្នើសុំកម្ចីឌីជីថល ហើយប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទនៃកម្ចីដែលអ្នកបានស្នើសុំ
 • 12. តើរយៈពេលយូរប៉ុន្មានទើបទទួលបានការអនុម័តកម្ចី?

  អ្នកនឹងទទួលបានការអនុម័តកម្ចីភ្លាមៗ ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំ
 • 13. តើកម្ចីនេះអាចទទួលបានទឹកប្រាក់ភ្លាមៗដែលឬទេ?

  បានភ្លាមៗតែម្ដង តែក៏មានកម្ចីខ្លះត្រូវការពេលវេលាបន្តិចក្នុងការផ្ដល់កម្ចី
 • 14. តើខ្ញុំទទួលបានទឹកប្រាក់កម្ចីតាមវិធីណា?

  ទឹកប្រាក់កម្ចីនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីវីងរបស់លោកអ្នក
 • 15. តើខ្ញុំអាចបង់ប្រាក់កម្ចីប្រចាំខែតាមរយៈណា?

  1. ប្រព័ន្ធ នឹងធ្វើការទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់សងដោយស្វ័យប្រវត្តិចេញពីគណនីវីងរបស់អតិថិជននៅថ្ងៃកំណត់សង ឬនៅថ្ងៃបើកប្រាក់បៀវត្សអាស្រ័យទៅតាមខចែង និងលក្ខខណ្ឌ។ 2. អ្នកអាចបង់ប្រាក់កម្ចីប្រចាំខែតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទ​Wing Bank App, ភ្នាក់ងារវីង និងធនាគាវីង (គ្រប់សាខាទាំងអស់)
 • 16. តើខ្ញុំអាចបង់ផ្ដាច់ឥណ្ឌទានតាមរបៀបណា?

  អ្នកអាចបង់ផ្ដាច់កម្ចីវីងឌីជីថលឡូនតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Wing Bank App, ភ្នាក់ងារវីង និងធនាគាវីង(គ្រប់់សាខា)
 • 17. តើធនាគាវីងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អតិថិជនតាមរយៈ CBC ដែរឬទេ សម្រាប់ការដាក់ស្នើកម្ចី?

  ដើម្បីអនុលោមទៅតាមបទបញ្ញត្តិ, វីងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អតិថិជនតាមរយៈ CBC សម្រាប់ការដាក់ស្នើកម្ចី។ អតិថិជន ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យ មុនពេលដាក់ស្នើកម្ចី។
 • 18. តើការបង់យឺតយ៉ាងអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រវត្តន៍ឥណ្ឌទានរបស់ខ្ញុំនៅ CBC ដែរឬទេ?

  ការបង់យឺតយ៉ាវនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងកំណត់ត្រា​ CBC
 • 19. តើមានការពិន័យសម្រាប់ការបង់យឺតយ៉ាវដែរឬទេ?

  លោកអ្នកត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបង់សងត្រឡប់ទាន់ពេលវេលាដើម្បីទទួលបាននូវប្រវត្តិឥណ្ឌទានល្អ។ លោកអ្នកនឹងត្រូវបង់ការប្រាក់បន្ថែមសំរាប់ការបង់យឺតយ៉ាវក្នុងអត្រា 2.25% ក្នុងមួយខែដោយគិតលើទឹកប្រាក់ (ប្រាក់ដើម្បី និងការប្រាក់) ដែលបានយឺតយ៉ាវ។
 • 20. ប្រសិនបើខ្ញុំមានចម្ងល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយវីងឌីជីថលឡូន តើខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងខាងណាបាន?

  អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកសេវាអតិថិជនវីងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ:023 9999 89 / 012 999 489 ឬ អ្នកអាចទៅកាន់ភ្នាក់ងារវីង ឬធនាគាវីងដែលនៅជិតអ្នកបំផុត
 • 21. តើខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលតារាងសងប្រាក់កម្ចីដោយរបៀបណា?

  លោកអ្នកអាចចុចលើមុខងារ “វីងឌីជីថលឡូន” នៅក្នុង Wing Bank App រួចចុចលើលេខកម្ចីណាមួយ ដែលលោកអ្នកចង់ពិនិត្យមើលតារាងសងប្រាក់កម្ចី ជាការស្រេច។
 • 22. តើខ្ញុំនឹងដឹងថាសំណើកម្ចីរបស់ខ្ញុំត្រូវបានអនុម័តដោយរបៀបណា? តើធ្វើដូចម្តេចទើបខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពសំណើកម្ចីរបស់ខ្ញុំបាន?

  លោកអ្នក នឹងទទួលបានការជូនដំណឹងតាមរយៈ Wing Bank App និងសារ (SMS) នៅពេលដែលកម្ចីត្រូវបានអនុម័ត។ លោកអ្នកក៏អាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពសំណើកម្ចី ឬកម្ចីដោយចុចលើមុខងារ “វីងឌីជីថលឡូន” នៅក្នុង Wing Bank App រួចពិនិត្យមើលសំណើកម្ចី ឬកម្ចីរបស់លោកអ្នក។
 • 23. តើមានតម្រូវឯកសារអ្វីខ្លះដើម្បីស្នើសុំកម្ចី?

  សម្រាប់អតិថិជនខ្លះគឺមិនតម្រូវអោយមានឯកសារអ្វីឡើយ តែសម្រាប់អតិថិជនខ្លះតម្រូវអោយមានឯកសារចម្បងមួយចំនួន។